30.05.2023

Tibbiyot24.uz

Tibbiyot Sayti

DORILAR

SIYDIK TANOSIL A`ZOLARI VA JINSIY GORMONLAR

TIZIMLI QO`LLASH UCHUN GORMONLAR (Jinsiy gormonlardan tashqari)

DERMATOLOGIK VOSITALAR

HAZM TIZIMI VA MODDALAR ALMASHINUVI

TIZIMLI QO`LLASH UCHUN MIKROBLARGA QARSHI DORILAR

NAFAS TIZIMI

O`SMAGA QARSHI VOSITALAR VA IMMUNOMODULYATORLAR

SUYAK-MUSHAK TIZIMI

PARAZITLARGA QARSHI VOSITALAR, INSEKTITSIDLAR VA REPELLENTLAR

BOSHQA VOSITALAR

QON BA QON HOSIL BO`LISHI

YURAK QON-TOMIR TIZIMI

ASAB TIZIMI

SEZGI A`ZOLARI