30.03.2023

Tibbiyot24.uz

Tibbiyot Sayti

Tibbiy Ensiklopediya

Tibbiyotga oid terminlar izohi va ular haqida ma’lumotlar

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | O’ | G’ | Sh | Ch | Ng |

Yuing sarkomasi – suyak to’qimasidan rivojlanadigan yomon sifatli o’sma. Ko’pincha yoshlik yoki o’smirlik davrida...