30.05.2023

Tibbiyot24.uz

Tibbiyot Sayti

ONLINE XIZMATLAR

ONLINE HISOBLAGICHLAR

Tashxislash

Anesteziologik hisoblagich [ 47 ko’rsatkich ]

O’tkir appenditsit ehtimolini baholash – Alvarado shkalasi

MELD (2016) shkalasi bo’yicha jigar sirrozi bilan og’rigan bemorlarning ahvoli og’irligini baholash

Tana vazni indeksini hisoblash

Ideal tana vaznini hisoblash – Devine usuli bo’yicha

Tana yuzasini hisoblash (turli usullar bo’yicha)

Koma darajasini aniqlash (Glazgo shkalasi)

Puls normada qancha bo’lishi kerak ?

Eksikoz (suvsizlanish, дегидратация) darajasini baholash

Koptokchalar (buyrak) filtratsiya tezligini aniqlash – MDRD va Schwartz formulasiga asosan

Cockcroft DW, Gault MH usuli yordamida kretinin klirensini hisoblash

Suyuqlik balansini hisoblash – fiziologik va patalogik yo’qotishlar bilan

Bemorning kunlik oqsilga bo’lgan ehtiyojini siydikda azot (mochevina) chiqarish darajasi bo’yicha hisoblash

Alveola arterial gradientni hisoblash

Qon tarkibi

Qondagi glyukoza miqdorini korreksiya qilish

Metabolik atsidozni korreksiya qilish uchun gidrokarbonat(NaHCO3) miqdorini hisoblash

Giperglikemiya bilan kasallangan bemorlarda natriyning haqiqiy miqdorini hisoblash uchun kalkulyator

Qon (plazma) tarkibida kaliy yetishmovchiligini va uni o’rnini qoplovchi eritma hajmini hisoblash

Qon (plazma) tarkibida natriy yetishmovchiligini va uni o’rnini qoplovchi eritma hajmini hisoblash

Miqdorlash ( дозировка )

Tabletkalarni tana vazni bo’yicha miqdorlash

Suspenziya (sirop) larni tana vazni bo’yicha miqdorlash

Bolalarga isitma tushiruvchi preparat (sirop) larni qo’llash, miqdorlash.

Bolalarga ( 16 yoshgacha ) «EUFILLIN» ni miqdorlash.

Ineksiya

Lineomat orqali dori quyish tezligini hisoblash (titrlash tezligi)

Dorini vena ichiga tomchilab yuborish tezligini hisoblash

KUYISH

Lund-Brauder bo’yicha kuygan sirt maydonini aniqlash

Kuygan bemorlarda azot balansi va oqsil yo’qotilishini hisoblash

Parkland bo’yicha kuygan bemorlarga infuziya hajmini hisoblash

ONA VA BOLA

Bola bo’yi va vazni normasini hisoblash

Homiladorlik muddati va tug’ruq kunini hisoblash. Haftalar bo’yicha

Homiladorlik kalendari

Xitoy kalendari usulida bo’lajak farzand jinsini aniqlash

Tug’ruq kunini aniqlash

Homiladorlikda oylar bo’yicha tana vazni normasini hisoblash

Ovulyatsiya kunlari va hayz kunlarini hisoblash

Yangi tug’ilgan chaqaloq holatini baholash – Apgar shkalasi